بازار کار

 
 

پیامد مسدود سازی تلگرام در عرصه کسب و کار – کوتاه کننده لینک

روزنامه ایران نوشت: مروری بر کانال‌های تلگرامی نشان می‌دهد که افراد زیادی توانسته‌اند از فضای مجازی برای خود کسب و کاری دست و پا کنند


٧٠ هزار شغل، دستاورد ٦ ساله احمدی نژاد! – کوتاه کننده لینک

ارمغان جوادنیا در روزنامه شرق نوشت: بررسی عملکرد دولت در بازار کار، حاکی از آن است که در سال‌های گذشته نه‌تنها بر تعداد شاغلان در بازار کار کشور اضافه نشده است، بلکه بخش اعظمی از نیروی کار نیز شغل خود را از دست داده‌اند