فیلم غریبانه

 
 

هدیه تهرانی؛ ستاره سهیل سینمای ایران – کوتاه کننده لینک

ماهنامه همشهری ۲۴ – احمد طالبی نژاد: نیمه نخست دهه ۱۳۶۰ را سینمای بلاتکلیف ایران، بدون ستاره زن گذراند. اغلب کسانی که به عنوان بازیگر نقش نخست زن انتخاب می شدند، از وجاهت منظر که یکی از ملزومات ستاره بودن است، بهره چندانی نداشتند